เปิดระบบวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 


ขั้นตอนการรายงาน

1. เข้าเว็บไซต์ www.esdc.go.th

 

 

2. เลือกรายการ นิเทศออนไลน์

 

 

3. เลือกรายการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 
4. เลือกรายการ นิเทศติดตาม จากเมนูแถวบน หรือเลือกที่ปุ่ม
 
5. ใส่ ขื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ( ตรวจสอบที่นี่ )
 
  6. เลือกโรงเรียนที่จะรายงานที่คอลัมน์ขวาสุด [ รายงานการนิเทศ ]
 
 

7. เลือกครั้งที่รายงาน หรือ แนบ AAR ของเขต

 

 

8. กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วบันทึก