ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี  
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย
“ครูผู้สร้างคนด้วยการคิด ผู้ปั้นดินจนสะเทือนถึงดวงดาว”

https://www.youtube.com/watch?v=tubmD3TXTE4
 

ครูชาตรี สำราญ ครูเชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ) จ.ยะลา  
ครูรางวัลคุณากร
 “ครูผู้สร้างการเรียนรู้ ผู้อุทิศทั้งชีวิตเป็นครูทุกลมหายใจ”

https://www.youtube.com/watch?v=C0UxcKrbK0c
 

ครูณัชตา ธรรมธนาคม ครูนาฏศิลป์ ร.ร.ศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม.
ครูรางวัลคุณากร “ครูผู้ขุดเพชรในโคลนตม สร้างคนดีด้วยหัวใจ”

https://www.youtube.com/watch?v=SZ4fcdEPdM


การศึกษาตอนที่ 1 bbl

https://youtu.be/s8ZVabsnS38
 

การศึกษาตอนที่ 2 การศึกษาเพื่ออาชีพ
http://youtu.be/VCqTT8fvuNU

 

การศึกษาตอนที่ 3 การศึกษาเพื่ออาชีพ(กีฬา)
https://youtu.be/I5_lwKIs9ok
 

การศึกษาตอนที่ 5 tepe
https://youtu.be/IOzhlH9sPpw
 

การศึกษาตอนที่ 6 ค่านิยม 12 ประการโรงเรียนคุณธรรม
https://youtu.be/aJ1lTxw8tXE

 

การศึกษาตอนที่ 8 การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
https://youtu.be/X4lWqNMxyYQ

 

การศึกษาตอนที่ 9 ประวัติศาสตร์
https://youtu.be/ZzMteaEZtEI