สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 
จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

 

ข้อมูลประเมินการอ่าน ชั้น ม. 1 ระดับเขตพื้นที่ สพม.34ข้อมูลประเมินการอ่าน ชั้น ม. 1   ระดับเขตพื้นที่ 

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนนักเรียนตามระดับผลการประเมินการอ่านระดับ ม.1

อ่านคล่อง

อ่านดี

อ่านได้

อ่านพอได้

อ่านไม่ได้

รวม

1

กาวิละวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

151 (73.66 %)

49 (23.90 %)

2 (.98 %)

2 (.98 %)

1 (.49 %)

205

2

หอพระ.

เมือง

เชียงใหม่

110 (73.33 %)

30 (20.00 %)

2 (1.33 %)

1 (.67 %)

7 (4.67 %)

150

3

ยุพราชวิทยาลัย

เมือง

เชียงใหม่

433 (91.35 %)

38 (8.02 %)

2 (.42 %)

1 (.21 %)

0 (.00 %)

474

4

วัฒโนทัยพายัพ

เมือง

เชียงใหม่

445 (94.88 %)

17 (3.62 %)

2 (.43 %)

0 (.00 %)

5 (1.07 %)

469

5

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

77 (81.91 %)

13 (13.83 %)

2 (2.13 %)

1 (1.06 %)

1 (1.06 %)

94

6

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

298 (75.25 %)

76 (19.19 %)

14 (3.54 %)

2 (.51 %)

6 (1.52 %)

396

7

แม่ออนวิทยาลัย

แม่ออน

เชียงใหม่

92 (80.70 %)

13 (11.40 %)

5 (4.39 %)

2 (1.75 %)

2 (1.75 %)

114

8

นวมินทราชูทิศ พายัพ

แม่ริม

เชียงใหม่

243 (72.97 %)

74 (22.22 %)

16 (4.80 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

333

9

แม่ริมวิทยาคม

แม่ริม

เชียงใหม่

163 (77.99 %)

34 (16.27 %)

6 (2.87 %)

1 (.48 %)

5 (2.39 %)

209

10

พร้าววิทยาคม

พร้าว

เชียงใหม่

172 (76.11 %)

42 (18.58 %)

9 (3.98 %)

2 (.88 %)

1 (.44 %)

226

11

สะเมิงพิทยาคม

สะเมิง

เชียงใหม่

54 (80.60 %)

10 (14.93 %)

2 (2.99 %)

1 (1.49 %)

0 (.00 %)

67

12

สันทรายวิทยาคม

สันทราย

เชียงใหม่

184 (68.91 %)

63 (23.60 %)

14 (5.24 %)

3 (1.12 %)

3 (1.12 %)

267

13

สันป่ายางวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

23 (58.97 %)

9 (23.08 %)

4 (10.26 %)

1 (2.56 %)

2 (5.13 %)

39

14

แม่หอพระวิทยาคม

แม่แตง

เชียงใหม่

19 (54.29 %)

8 (22.86 %)

3 (8.57 %)

1 (2.86 %)

4 (11.43 %)

35

15

แม่แตง

แม่แตง

เชียงใหม่

181 (95.77 %)

5 (2.65 %)

3 (1.59 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

189

16

ฝางชนูปถัมภ์

ฝาง

เชียงใหม่

148 (74.75 %)

36 (18.18 %)

13 (6.57 %)

0 (.00 %)

1 (.51 %)

198

17

อรุโณทัยวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

52 (22.32 %)

46 (19.74 %)

33 (14.16 %)

38 (16.31 %)

64 (27.47 %)

233

18

เชียงดาววิทยาคม

เชียงดาว

เชียงใหม่

59 (60.82 %)

24 (24.74 %)

8 (8.25 %)

3 (3.09 %)

3 (3.09 %)

97

19

เวียงแหงวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่

68 (64.15 %)

32 (30.19 %)

4 (3.77 %)

2 (1.89 %)

0 (.00 %)

106

20

ไชยปราการ

ไชยปราการ

เชียงใหม่

71 (73.20 %)

16 (16.49 %)

8 (8.25 %)

0 (.00 %)

2 (2.06 %)

97

21

บ้านกาดวิทยาคม

บ้านกาด

เชียงใหม่

54 (48.21 %)

35 (31.25 %)

13 (11.61 %)

6 (5.36 %)

4 (3.57 %)

112

22

สองแคววิทยาคม

สองแคว

เชียงใหม่

42 (64.62 %)

14 (21.54 %)

3 (4.62 %)

1 (1.54 %)

5 (7.69 %)

65

23

สันติสุข

สองแคว

เชียงใหม่

4 (7.69 %)

13 (25.00 %)

12 (23.08 %)

20 (38.46 %)

3 (5.77 %)

52

24

สันป่าตองวิทยาคม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

295 (91.61 %)

21 (6.52 %)

3 (.93 %)

3 (.93 %)

0 (.00 %)

322

25

สารภีพิทยาคม

สารภี

เชียงใหม่

87 (68.50 %)

29 (22.83 %)

10 (7.87 %)

0 (.00 %)

1 (.79 %)

127

26

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

หางดง

เชียงใหม่

143 (86.67 %)

14 (8.48 %)

4 (2.42 %)

3 (1.82 %)

1 (.61 %)

165

27

เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

น้ำบ่อหลวง

เชียงใหม่

29 (65.91 %)

9 (20.45 %)

6 (13.64 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

44

28

ดอยเต่าวิทยาคม

ดอยเต่า

เชียงใหม่

90 (73.17 %)

21 (17.07 %)

3 (2.44 %)

3 (2.44 %)

6 (4.88 %)

123

29

อมก๋อยวิทยาคม

อมก๋อย

เชียงใหม่

104 (68.42 %)

32 (21.05 %)

7 (4.61 %)

5 (3.29 %)

4 (2.63 %)

152

30

แม่ตื่นวิทยาคม

แม่ตื่น

เชียงใหม่

14 (16.47 %)

38 (44.71 %)

16 (18.82 %)

14 (16.47 %)

3 (3.53 %)

85

31

ฮอดพิทยาคม

ฮอด

เชียงใหม่

101 (83.47 %)

15 (12.40 %)

5 (4.13 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

121

32

จอมทอง

จอมทอง

เชียงใหม่

291 (83.14 %)

41 (11.71 %)

7 (2.00 %)

4 (1.14 %)

7 (2.00 %)

350

33

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

123 (58.57 %)

66 (31.43 %)

12 (5.71 %)

3 (1.43 %)

6 (2.86 %)

210

34

ขุนยวมวิทยา

ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน

81 (47.65 %)

81 (47.65 %)

7 (4.12 %)

0 (.00 %)

1 (.59 %)

170

35

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน

35 (68.63 %)

12 (23.53 %)

1 (1.96 %)

0 (.00 %)

3 (5.88 %)

51

36

ปายวิทยาคาร

ปาย

แม่ฮ่องสอน

87 (71.31 %)

29 (23.77 %)

6 (4.92 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

122

37

ห้องสอนศึกษา

เมือง

แม่ฮ่องสอน

268 (89.63 %)

25 (8.36 %)

2 (.67 %)

1 (.33 %)

3 (1.00 %)

299

38

สบเมยวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

56 (53.85 %)

30 (28.85 %)

6 (5.77 %)

8 (7.69 %)

4 (3.85 %)

104

39

เฉลิมรัชวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

24 (52.17 %)

10 (21.74 %)

6 (13.04 %)

3 (6.52 %)

3 (6.52 %)

46

40

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

67 (51.54 %)

56 (43.08 %)

2 (1.54 %)

4 (3.08 %)

1 (.77 %)

130

41

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

184 (84.02 %)

29 (13.24 %)

4 (1.83 %)

2 (.91 %)

0 (.00 %)

219

42

กัลยาณิวัฒนา

กัลป์ยาณิวัฒนา

เชียงใหม่

4 (100.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

0 (.00 %)

4

 

รวม

 

 

5226 (73.91 %)

1255 (17.75 %)

287 (4.06 %)

141 (1.99 %)

162 (2.29 %)

7071

[ Home ] [ ดูข้อมูลรายโรงเรียน ]